VIP SEKCE Mapa stránek JAZYK:

O společnosti

O SPOLEČNOSTI MONDO s. r. o.

Firma MONDO s. r. o. byla založena v prosinci roku 1992 dvěma společníky. 

Od roku 1996 je firma MONDO s. r. o. autorizovaným obchodním a servisním střediskem firmy Ing. Enea Mattei S. p. A., předního výrobce rotačních lamelových kompresorů pro stlačený vzduch. V roce 1997 byl zahájen systematický vývoj a výroba originálních kompresorů pro kolejová vozidla založené na technologii rotačních kompresorů Mattei.

Přelomovým rokem se stal rok 2003, kdy firma MONDO s. r. o. zakoupila důležitou část pozemku s administrativní budovou a technickým. Po základní opravě administrativní budovy byla přestavěna bývalá kotelna a garáže na dva výrobní prostory, jeden pro výrobu oběžných kol a druhý pro servis a prototypovou zkušebnu kompresorů. 

Dalším významným obdobím byly roky 2009 a 2010. V této době byla provedena zásadní rekonstrukce administrativní budovy. V těsné návaznosti na tyto činnosti následovala investice do centrálního serveru, počítačové sítě a informačního systému Helios Orange.

Všechny tyto kroky významným způsobem přispěly k vysoké kvalitě práce, což umožnilo v roce 2011 zvládnout přípravu a certifikaci kvality ISO 9001:2009 a ISO 14001:2009. V souvislosti s dodávkami zařízení pro kolejová vozidla je firma MONDO s. r. o. od roku 2008 držitelem certifikátu dodavatele Českých drah.

 

Mattei a MONDO s.r.o.

Firma MONDO s.r.o. je autorizovaným obchodním a servisním střediskem firmy Mattei od roku 1996. Je přímým dovozcem kompresorů, zařízení pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu i originálních náhradních dílů. Firma MONDO, stejně jako firma Mattei klade vždy hlavní důraz na maximální kvalitu a originalitu vlastních řešení. Technici i obchodníci firmy MONDO jsou pravidelně školeni ve výrobním závodě ve Vimmodrone i v opravárenském závodě v Zingonii a jejich kvalifikace je potvrzena certifikáty.

 

O společnosti MATTEI - ING. ENEA MATTEI SpA

Italská firma Mattei je předním výrobcem rotačních kompresorů pro stlačený vzduch. Svým dlouhodobým přístupem k technickému rozvoji a ke kvalitě dosáhla toho, že výrobky svou originalitou a kvalitou patří k tomu nejlepšímu, co lze v této kategorii požadovat.Firma Mattei poskytuje kompletní dodávku všech komponent nezbytných pro výrobu a zpracování stlačeného vzduchu pod jednou značkou tak, aby bylo možné pro zadané řešení kompletovat dodávku vždy v té nejvyšší kvalitě.
 

Historie firmy MATTEI

Počátky

V roce 1919, kdy skončila 1. světová válka, tisíce Italů musely přeorganizovat své životy znovu od začátku. Ve stejném období se Enea Mattei, který byl mladým důstojníkem armádního ženijního sboru, musel rozhodnout, zda přijme zajištěné zaměstnání u ženijního sboru nebo zda se pokusí dosáhnout svých osobních představ. I když si byl vědom svých omezených finančních zdrojů, které měl k dispozici, mladý Enea Mattei zahájil rozvoj firmy v oboru stlačeného vzduchu, využil své znamenité přednosti a vlohy pro podnikání a zhodnotil svou zkušenost, kterou získal v armádním ženijním sboru. Navíc k tomu v této době ještě nebyl průmysl v oboru stlačeného vzduchu dostatečně rozvinutý.

Rozvoj  a úspěch na italském trhu

O patnáct let později se kompresory pro stlačený vzduch firmy Mattei staly dobře zavedenou součástí italského trhu a v roce 1934 firma vyrobila první přenosný kompresor poháněný dieselovým motorem. V roce 1938 pan Enea Mattei převzal slévárnu litiny v Monze a díky dobrým vyhlídkám na trhu zahájil výstavbu nového závodu v Miláně, v ulici Via Feltre.

Nicméně když začala 2. světová válka, obchodní podnikání se náhle zastavilo. Jak začala poválečná rekonstrukce, výrobní činnost se opět zahájila a mezi roky 1946 a 1952 se pan Mattei zcela věnoval rozšíření a obnově svojí firmy.

Od poválečného období do současnosti

V roce 1960 se firma Mattei stala akciovou společností a zahájila výstavbu nového závodu ve Vimodrone, poblíž Milána. Továrna byla otevřena v roce 1966, mimo jiné také díky přispění pana Contaldiho, který byl v té době výkonným ředitelem. V roce 1977 firma Ing. Enea Mattei Spa převzala firmu Officine Meccaniche Ing. Contaldi, která byla v té době vedoucí firmou na trhu v oboru generátorových sestav. O čtyři roky později bylo založeno nové výrobní centrum v Zingonii, poblíž Bergama, a mezi roky 1985 a 1988 byla otevřena výhradní zastoupení a distribuční centra v USA, Velké Británii a Francii. Výhradní distributor v Německu byl jmenován v roce 2000.

V současnosti si firma Mattei udržuje vedoucí postavení na italském trhu a je aktivní po celém světě se 100 distributory a vyváží  50 % své výroby.
Úspěch firmy byl také potvrzen udělením certifikátu ISO UNI EN 9001 „Systém managementu kvality“ v roce 1994.

Obchodní a servisní centrum kompresorů MatteiObchodní a servisní centrum kompresorů MatteiObchodní a servisní centrum kompresorů MatteiObchodní a servisní centrum kompresorů Mattei