VIP SEKCE Mapa stránek JAZYK:

Úspory energie s lamelovými kompresory


Jak vyrábět stlačený vzduch a současně snižovat provozní náklady?

Náklady na energii pro zařízení na výrobu stlačeného vzduchu mohou dosáhnout až 80 % celkových nákladů. Všechny ostatní náklady, jako jsou běžná a mimořádná údržba nebo náklady na nákup kompresoru mají význam, ale stávají se podružnými při porovnání s náklady na elektrickou energii, jak ukazuje předchozí diagram. Diagram zdůrazňuje jasnou pravdu: Dokonce i malé procento úspor v nákladech na energii vytvoří důležité ekonomické výhody!

 

Nejlepší řešení, jak vyrábět stlačený vzduch a současně šetřit energií je za pomocí kompresorů MAXIMA a OPTIMA.

Firma MATTEI, jako vedoucí firma v oboru výroby kompresorů pro stlačený vzduch, nabízí dvě odlišná řešení, jak vyhovět proměnlivým a stálým spotřebám stlačeného vzduchu. MAXIMA jsou stroje s nízkou frekvencí otáček, vhodné pro stabilní dodávku maximálního objemového průtoku stlačeného vzduchu s nejvyšší účinností. Kompresory z řady MAXIMA jsou nejúčinnějšími jednostupňovými rotačními kompresory. Kompresory OPTIMA jsou kompresory vybavené frekvenčním měničem, které mohou přizpůsobit svůj provoz zátěžovému profilu systému spotřeby stlačeného vzduchu tím, že změnou frekvence otáček přizpůsobí vyráběné množství stlačeného vzduchu skutečné aktuální spotřebě. Stoje řady OPTIMA mohou ušetřit až o 35 % více energie v porovnání s tradičními kompresory.
 


Řada MAXIMA je k dispozici v pěti modelech od 30 do 160 kW s řadou variant.

Nízká spotřeba až 5,4 kW/m3/min (0,090 kW/m³).

Řada OPTIMA zahrnuje řadu modelů s nominálním příkonem od 11 do 200 kW.
 Osazením rekuperační sady na opětovné využití tepla v technologii výroby stlačeného vzduchu
 

V rotačním kompresoru chlazeném vzduchem, který používá jako mazivo olej se 80 % jeho spotřebované energie mění na teplo. Teplo pohlcené olejem během procesu stlačování se předává proudu stlačeného vzduchu, který prochází chladičem a odchází do atmosféry. Kompresory firmy MATTEI je možné dodat se soupravou pro rekuperaci tepla, která umožňuje toto teplo využít pro ohřev vody pro průmyslové nebo sanitární účely.

„Souprava pro rekuperaci tepla“ je dokonale integrována do chladicího systému kompresoru, a umožňuje chlazení a ochranu kompresoru proti přehřátí i za podmínek snížení průtoku vody nebo nulového odběru.

 

Možnost použít regenerovanou energii jakou je horká voda v průběhu celého roku závisí na způsobu jejího využití. Nejméně 70 % regenerovaného tepla je možné využít v průmyslových závodech pro přípravu teplé užitkové vody a/ nebo k vytápění místností. Je dokonce možné dosáhnout využití 100 % regenerovaného tepla v případě jeho použití přímo pro průmyslové procesy, které vyžadují teplo. Návratnost investic (anglicky R.O.I.= Return of investment) dosažená rekuperací tepla závisí na počtu hodin provozu a na typu energie, která by se jinak musela místo toho použít a kolísá od minimální hodnoty 40 % až k maximu 140 % za 1 rok. Všeobecně lze uvést, že návratnost investic v případě provozu 100 kW kompresoru 2 000 hodin ročně je 12 měsíců.

 

Vyhodnocením spotřeby stlačeného vzduchu

Je velmi důležité znát přesné požadavky uživatelů na spotřebu stlačeného vzduchu společně s délkou odepisování zařízení a všemi dalšími proměnnými veličinami, které pomáhají při stanovení varianty s nejnižší spotřebou energie. Měření spotřeby stlačeného vzduchu a energie je naprosto základní nutností, aby bylo možné zjistit, zda změny ve výrobě a obsluze nebo v investicích do zařízení mohou být efektivní.

Neexistuje žádný nejlepší kompresor v absolutním smyslu, ale vždy je možné nalézt nejlepší kombinaci mezi danou spotřebou stlačeného vzduchu a kompresorem.

 

Typické uživatelské profily

PROFIL 1
Zařízení je v chodu 24 hodin denně
7 dní v týdnu se spotřebou kolísající
mezi 70 až 100 %.

 

 

PROFIL 2
Je představován zařízením, které je
v chodu 16 hodin denně 5 dní v týdnu,
bez nočních směn se spotřebou
kolísající mezi 70 až 100 % maximální
spotřeby vzduchu.
 

PROFIL 3
Tento profil představuje typ použití
s osmihodinovými denními směnami
při stálé spotřebě vzduchu 5 dní
v týdnu. Spotřeba vzduchu má stálou
tendenci kolem 90 % maximálního
odběru.

 

Inteligentní správa spotřeby energie od firmy MATTEI (Mattei Intelligent Energy Management)

Firma MATTEI vyvinula systém pro stanovení toho, jaké požadavky na stlačený vzduch má daná instalace pokud se jedná o dodávku stlačeného vzduchu, jeho tlak a typ regulace. Analýza „Mattei Intelligent Energy Management“ (MIEM) je totéž, jako zaznamenání snímku celkové instalace zařízení u zákazníka v daném časovém okamžiku. Na základě zaznamenaných údajů se vypočítá křivka závislosti spotřeby stlačeného vzduchu na čase a ročních náklady na energii. Tyto údaje se použijí jako referenční pro vypracování nabídkového řešení, které nejen že splní požadavky zákazníka s ohledem na spotřebu stlačeného vzduchu ale také s ohledem na vyšší účinnost zařízení a úspory ročních nákladů na energii. Kvalita celého procesu MEIM je zaručena využitím zvláštních měřicích a záznamových přístrojů a programovým vybavením vyvinutým firmou MATTEI výhradně pro tento účel.

 

Správným řízením sestav více kompresorů vám šetří energii

Instalace, ve které je více kompresorů se navrhuje v případech, kdy procesy vyžadující stlačený vzduch se vyznačují proměnnou spotřebou, nebo když je důležitá spolehlivost v případě výpadku jednoho kompresoru. V tomto případě je stroj se závadou okamžitě nahrazen nejbližší volnou jednotkou, která je k dispozici. Aby byl provoz těchto systémů optimální, s náklady na energii sníženými na minimum je naprosto nezbytné použít řídící logiku, která udržuje tlak v potrubním systému v předem stanoveném rozmezí a přizpůsobuje výrobu stlačeného vzduchu jeho skutečné potřebě.

Integrované řídící jednotky kompresorů MATTEI MAESTRO XS a MAESTRO XB umožňují pouhým propojením 3 odlišné provozní režimy:

  1. KASKÁDA - první kompresor, který je aktivován bude  posledním, který bude zastaven
  2. SEKVENCE- první kompresor, který je aktivován je také první, který je zastaven
  3. VYROVNÁNÍ PROVOZNÍCH HODIN - udržuje vyrovnaný počet provozních hodin

Dále je možné dále rozdělit kompresory v sestavě do dvou odlišných skupin, kdy obě jsou řízené jednotkou MESTRO XS nebo XB.

Navíc nadřazené řídící jednotky CONCERTO nebo QUARTETTO jsou zkonstruovány a navrženy tak, aby mohli ovládat skupiny 4 až 16 kompresorů rozdílných značek a modelů.

Základním prvkem je jednotka programového řízení, která je schopna ovládat provozní cyklus jednotlivých kompresorů v sestavě a to nezávisle na sobě podle předem naprogramovaného algoritmu.

 

Jednotka QUARTETTO je vybavena třemi základními řídícími režimy:

  1. Vyrovnání provozních hodin – vhodné pro sestavy kompresorů se stejným výkonem, kde je potřeba dosáhnout stejného vytížení (např. pro snížení servisních nákladů)
  2. Priorita – vhodné pro sestavy kompresorů kde lze určit a nastavit preferovanější kompresory pomocí pořadí
  3. „SMART“ – vhodné pro získání maximální účinnosti pomocí optimalizace spotřeby energie, reagující na změnu tlaku v potrubním systému

 

Nadřazená řídící jednotka CONCERTO je navržen tak, aby uspokojila jakýkoliv požadavek uživatele stlačeného vzduchu bez ohledu na typ instalovaného kompresoru. Zároveň CONCERTO umožňuje dosažení úspor energie až 35 %. K dispozici je také programové vybavení pro propojení jednotky CONCERTO s osobním počítačem. Program umožňuje grafické zobrazení informací, vztahujících se ke každému jednotlivému kompresoru, sušičce, filtru a tlaku na výstupu do společného potrubního systému.

Nakonec také po propojení s PC je jednotka CONCERTO schopna zasílat zprávy o jakýchkoliv závadách systému pomocí SMS, e-mailu.S tejným způsobem je možné k systému připojit výstupy z analogových snímačů tak, aby bylo možné sledovat celý systém výroby stlačeného vzduchu. 

 

Díky tomu řídící jednotka CONCERTO nabízí extrémně široký rozsah informací vztahující se ke správě systému pro výrobu stlačeného vzduchu a tyto informace je možné také zobrazit prostřednictvím webového serveru.

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Úspory_energie_cz - 2011.pdf402.5 kB